kdo smo

Družbo A.ArtistiAssociati je leta 1987 v Gorici ustanovil Walter Mramor. Ukvarjajo se z raznolikim poslovanjem, ki vključuje produkcijo gledaliških predstav, vodenje gledaliških dvoran, načrtovanje  programov namenjenih novim generacijam.
Poleg tega se je podjetje v začetku novega tisočletja odločilo za novo pot z investiranjem v promocijo plesa na ozemlju regije. Leta 2006 je a.ArtistiAssociati, po zaslugi priznanja Ministrstva za kulturo, ustanovilo prvi Circuito Danza v Furlaniji Julijski krajini. Od leta 2015 je bila ta dejavnost združena v nov multidisciplinski sklop FVG, ki ga upravlja Regionalna Gledališka Uprava, pri katerem podjetje še vedno sodeluje in skrbi za porazdelitev plesa v regiji.
Prav ta zavzetnost za ples in know-how pridobljena sčasoma, sta omogočila izbiro te družbe  za organizacijo četrte edicije NID Platforme, najpomembnejšega dogodka posvečenega italijanskemu plesu. Dogodek je oktobra 2017 v Gorici in Novi Gorici gostil 20 predstav, dve okrogli mizi, številne stranske dejavnosti in udeležbo z več kot 400 italijanskimi  in mednarodnimi izvajalci.
Z VISAVÌ Gorizia Dance Festivalom se odpira nova faza v zgodovini podjetja, ki se bo v bližnji prihodnosti razvijalo v smeri večje evropske odprtosti in čedalje bolj krepilo svojo vlogo stalnega kulturnega središča.

festivala

Izbira imena, VISAVÌ Gorizia Dance Festival, želi poudariti teritorialno posebnost festivala in hkrati sporočiti potisk, da se odpre. Izraz Visavì iz francoščine vis-à-vis se v goriškem leksikonu uporablja v pomenu "nasprotni". S seboj prinaša razsežnost bližine, dialoga in izmenjave, ki jih želi festival ojačiti, zahvaljujoč univerzalnemu jeziku plesa.

Projekt:
a.Artisti Associati

S podporo:
Občina Gorizia / Regije Furlanija-Julijska krajina / Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo / Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

V sodelovanju z:
SNG Slovenskim narodnim gledališčem Nova Gorica / Ente Regionale Teatrale del FVG / Palazzo del Cinema-Hiša Filma di Gorizia / PAN ADRIA network

Visaví Gorizia Dance Festival podpira GO! 2025